Conectează-te cu noi

24 Ore

DISPOZIȚIE privind convocarea în ședință ordinară a lunii NOIEMBRIE 2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Avatar photo

Publicat

pe

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

         ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, la data de 29 noiembrie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 217/17.10.2023 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice;

2. Proiect de hotărâre nr. 236/25.10.2023 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 242/06.11.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 506, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către L.S. și L.G.M.;

4. Proiect de hotărâre nr. 246/09.11.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE“;

 5. Proiect de hotărâre nr. 248/13.11.2023 pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 249/13.11.2023 privind închirierea unui spațiu situat în municipiul Buzău, pentru sediul local al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 250/14.11.2023 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2023;

 8. Proiect de hotărâre nr. 251/20.11.2023 privind desemnarea auditorului financiar statutar al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 253/21.11.2023 pentru aprobarea trecerii a două imobile – construcții, din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

10. Proiect de hotărâre nr. 254/22.11.2023 pentru modificarea structurii organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare la Societatea Comercială ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 255/22.11.2023 privind aprobarea înființării Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Buzău ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 256/23.11.2023 privind rectificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

  1. Diverse.

 

ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău, cu excepția pct. 1 de pe ordinea de zi, care a fost inițiat de domnii consilieri locali Petrică-Irinel Cîrstea și Marius Suditu.

ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

Buzău, 23.11.2023

Nr. 512

Ex. 1/2

DISTRIBUIE ACEST ARTICOL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

21:30
Fotbal, SUPERLIGA

ACS Petrolul 52 - Gloria Buzău

15-07-2024 , Scor: 1-1
19:00
Fotbal, SUPERLIGA

Gloria Buzău - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

22-07-2024
-
Fotbal, SUPERLIGA

ACSM Politehnica Iaşi - Gloria Buzău

27-07-2024
18:00
Fotbal, BARAJ PROMOVARE LIGA3

CSM Adjud (Vrancea) - Voința Lanurile (Buzău)

16-06-2024 , Scor: 2-1
18:00
Fotbal, BARAJ PROMOVARE LIGA3

Voința Lanurile (Buzău) - CSM Adjud (Vrancea)

23-06-2024 , Scor: 1-1
,

,Trending