Primăria Municipiului Râmnicu Sărat - Anunț public

Februarie 6 13:35 2023 by buzau.net

ANUNŢ

REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

 

Astăzi, data de 03.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:  PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ FAMILIILOR SAU PERSOANELOR SINGURE CARE SE AFLĂ ÎN SITUAȚII DE NECESITATE SAU DEOSEBITE.

Paragraf descriptiv:

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare ,,Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat;

- Referat de aprobare nr. 5472/26.01.2023;

- Raport de specialitate întocmit de Compartimentul Contencios Administrativ și Juridic nr. 5801/27.01.20232;

- Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite;

- formulare: cerere solicitare ajutor de urgență, declaratie pe propria r[spundere, fișă medicală individuală, anchetă socială.

 

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei www.primariermsarat.ro, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică

link: http://primariermsarat.ro/primarie_ramnicusarat/node/10390;

  • la sediul instituţiei Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1;

Proiectul de act normativ se poate obţine, în copie, pe bază de cerere scrisă depusă la Biroul Informare şi Relaţii Publice, Compartiment Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 17.02.2023.

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro;
  • prin poştă, pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, judetul Buzău, cod postal 01258;
  • la sediul instituţiei - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, Biroul Informare și Relații Publice - Compartiment Registratură, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite”.            

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență/Legea nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 20.03.2023.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact:

-  telefon: 0238/561946; fax 0238/561947;

- adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro;

- persoană de contact - consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana - persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

                                        

 

PRIMAR,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

 

 

Întocmit,

Consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana,

Persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Se încarcă comentariile ... ‎0███████████████████100%