Executori Judecatoresti » B.E.J. Popescu Adrian Gabriel

12,746 vizualizări


Info

Aceste informații nu sunt verificare de proprietar!

Adresa: B-dul Unirii, Bl. 16B, Mezanin

Telefon: 0238******   0745******

Email: bej.*************@y****.com

Descriere: Biroul executorului judecǎtoresc Popescu Adrian Gabriel  are competenţa teritorialǎ in circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti:  judeţele Buzau, Prahova, DamboviţaPotrivit prevederilor Legii Nr.188/2000, executorii judecatoreşti au urmatoarele atribuţii:punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;comunicarea actelor de procedură;recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui