Directii » Directia de asistenta sociala Buzau

11,815 vizualizări


Info

Aceste informații nu sunt verificare de proprietar!

Adresa: Str. Alexandru Marghiloman, nr 29

Telefon: 0238******   0238******

Email: offi**@d****.ro

Website: www.*****.ro

Descriere: Aceasta instituţie are un profil social, având ca obiect de activitate evaluarea nevoilor sociale la nivel de municipiu, stabilind dreptul la protecţie socială, asistenţă şi prestaţii sociale pentru familiile ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice domeniului ( Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.81/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei ; Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat, republicata; Legea nr.208/1997 privind Cantinele de Ajutor Social; Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală).

Direcţia de Asistenţă Socială are rolul de a identifica şi de a soluţiona la nivelul municipiului Buzău problemele de asistenţă socială din domeniul protecţiei copilului si familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a altor categorii de persoane aflate în nevoie sau în situaţii de marginalizare şi excludere socială. În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege